Kortene kan lægges på mange forskellige måder. Jeg bruger mine clairvoyante evner til at bruge og tyde kortene så du får svar.

Tarotkort

Jeg har lagt tarotkort siden 1995 og bruger forskellige former for tarotkort. Med mine kort, kan jeg se både fortid, nutid og fremtid og de lægges på mange forskellige måder. Jeg bruger mine clairvoyante evner til at tyde kortene med, så du får de svar der ligger til dig. Ud fra de oplæg jeg lægger, fortæller jeg dig det jeg ser. Når oplægget er færdigt, vil der være mulighed for at stille spørgsmål på samme måde som under clairvoyance sessionerne.

Når jeg lægger tarotkort, er det englene der meddeler sig til mig gennem kortene. De viser mig, hvordan jeg skal tyde dem og sender symboler tal og lignelser ned til mig så svarene præsenterer sig gennem kortene. Et kort tolkes aldrig ens. Englene kan foreksempel sende lysstråler ned over billederne på kortene og danne bogstavrækker, som jeg med min clairvoyance opfanger, tyder og oversætter. Jeg kan se alt i mine kort. Et værktøj for englene til at meddele sig til dig på gennem mig. Det er et meget fint og spirituelt værktøj. Jeg blander kortene i samklang med englene og imens får jeg at vide, hvor meget jeg skal blande dem, hvor længe og hvor mange kort der skal være i oplægget.

At få lagt tarotkort hos Chrisitna Charlotte har været så fantastisk

Sanne