$nicdark_themename = "beautypack"; //TGMPA required plugin require_once get_template_directory() . '/class-tgm-plugin-activation.php'; add_action( 'tgmpa_register', 'nicdark_register_required_plugins' ); function nicdark_register_required_plugins() { $nicdark_plugins = array( //cf7 array( 'name' => esc_html__( 'Contact Form 7', 'beautypack' ), 'slug' => 'contact-form-7', 'required' => true, ), //wp import array( 'name' => esc_html__( 'Wordpress Importer', 'beautypack' ), 'slug' => 'wordpress-importer', 'required' => true, ), //nd shortcodes array( 'name' => esc_html__( 'ND Shortcodes', 'beautypack' ), 'slug' => 'nd-shortcodes', 'required' => true, ), //revslider array( 'name' => esc_html__( 'Revolution Slider', 'beautypack' ), 'slug' => 'revslider', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/revslider.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), //Visual Composer array( 'name' => esc_html__( 'Visual Composer', 'beautypack' ), 'slug' => 'js_composer', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/js_composer.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), //Time Table array( 'name' => esc_html__( 'Time Table', 'beautypack' ), 'slug' => 'timetable', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/timetable.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), //WooCommerce array( 'name' => esc_html__( 'Woo Commerce', 'beautypack' ), 'slug' => 'woocommerce', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/woocommerce.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), ); $nicdark_config = array( 'id' => 'beautypack', // Unique ID for hashing notices for multiple instances of TGMPA. 'default_path' => '', // Default absolute path to bundled plugins. 'menu' => 'tgmpa-install-plugins', // Menu slug. 'has_notices' => true, // Show admin notices or not. 'dismissable' => true, // If false, a user cannot dismiss the nag message. 'dismiss_msg' => '', // If 'dismissable' is false, this message will be output at top of nag. 'is_automatic' => false, // Automatically activate plugins after installation or not. 'message' => '', // Message to output right before the plugins table. ); tgmpa( $nicdark_plugins, $nicdark_config ); } //END tgmpa //translation load_theme_textdomain( 'beautypack', get_template_directory().'/languages' ); //register my menus function nicdark_register_my_menus() { register_nav_menu( 'main-menu', esc_html__( 'Main Menu', 'beautypack' ) ); } add_action( 'init', 'nicdark_register_my_menus' ); //Content_width if (!isset($content_width )) $content_width = 1180; //automatic-feed-links add_theme_support( 'automatic-feed-links' ); //post-formats add_theme_support( 'post-formats', array( 'quote', 'image', 'link', 'video', 'gallery', 'audio' ) ); //title tag add_theme_support( 'title-tag' ); // Sidebar function nicdark_add_sidebars() { // Sidebar Main register_sidebar(array( 'name' => esc_html__('Sidebar','beautypack'), 'id' => 'nicdark_sidebar', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

', )); } add_action( 'widgets_init', 'nicdark_add_sidebars' ); //add css and js function nicdark_enqueue_scripts() { //css wp_enqueue_style( 'nicdark-style', get_stylesheet_uri() ); wp_enqueue_style( 'nicdark-fonts', nicdark_google_fonts_url(), array(), '1.0.0' ); //comment-reply if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); } add_action("wp_enqueue_scripts", "nicdark_enqueue_scripts"); //end js //logo settings add_action('customize_register','nicdark_customizer_logo'); function nicdark_customizer_logo( $wp_customize ) { //Logo $wp_customize->add_setting( 'nicdark_customizer_logo_img', array( 'type' => 'option', // or 'option' 'capability' => 'edit_theme_options', 'theme_supports' => '', // Rarely needed. 'default' => '', 'transport' => 'refresh', // or postMessage 'sanitize_callback' => 'nicdark_sanitize_callback_logo_img', //'sanitize_js_callback' => '', // Basically to_json. ) ); $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Media_Control( $wp_customize, 'nicdark_customizer_logo_img', array( 'label' => esc_html__( 'Logo', 'beautypack' ), 'section' => 'title_tagline', 'mime_type' => 'image', ) ) ); //sanitize_callback function nicdark_sanitize_callback_logo_img($nicdark_logo_img_value) { return absint($nicdark_logo_img_value); } } //end logo settings //woocommerce support add_theme_support( 'woocommerce' ); //define nicdark theme option function nicdark_theme_setup(){ add_option( 'nicdark_theme_author', 1, '', 'yes' ); update_option( 'nicdark_theme_author', 1 ); } add_action( 'after_setup_theme', 'nicdark_theme_setup' ); //START add google fonts function nicdark_google_fonts_url() { $nicdark_font_url = ''; if ( 'off' !== _x( 'on', 'Google font: on or off', 'beautypack' ) ) { $nicdark_font_url = add_query_arg( 'family', urlencode( 'Open Sans:300,400,700|Playfair Display:400,700' ), "//fonts.googleapis.com/css" ); } return $nicdark_font_url; } //END add google fonts function modify_read_more_link() { return 'Læs mere'; } add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' );

Afdøde kontakt foregår på den måde, at jeg tager kontakt til den afdøde sjæl som du gerne vil I kontakt med.

Afdøde kontakt

Afdøde kontakt

Afdøde kontakt foregår ved, at jeg tager kontakt til den afdøde sjæl, som du gerne vil I kontakt med. Nogen gange sover de, nogen gange er de meget aktive. Nogen gange har de ændret sig, så man ikke helt kan kende dem og nogen gange ligner de fuldstændigt sig selv. Ideen med afdøde kontakt er, at høre hvordan ens kære har det. At få sagt farvel en sidste gang og få nogle ting på plads. Enten omkring selve bortgangen og dagen op til eller om det er den sjæl de mærker hos sig en gang imellem. Nogen gange handler det om at høre, om der skulle være en sidste besked med på deres vej. Når jeg får oplyst navn og hvilken by de boede i, nogen gange alder og årstal, kommer vedkommende frem helt af sig selv, i det de hører og fornemmer, at det er dem, der bliver talt om. Jeg kan også blot stille ind og se hvem det er, som der kommer din vej forbi og som har noget på hjerte. Afdøde kontakt er en etisk og smuk handling som også mange afdøde, får meget ud af, da de føler, de nu kan falde endelig til ro.

Jeg kan varmt anbefale Christina. Hun er ikke mindre end et fantastisk menneske, med en fantastisk evne. Jeg har haft kontakt med hende over facetime og hun har ramt plet spot on i 100% af alt, hvad hun har sagt. Jeg har stillet direkte spørgsmål og fået klare svar. Derudover har hun givet mig en indsigt, som jeg ikke selv har tænkt over, herunder større indsigt i mig selv, og berørt områder, der gør, at jeg nu kan få sat tingene i rette perspektiv. Jeg vil klart bruge hende igen.

Berit Hansen