$nicdark_themename = "beautypack"; //TGMPA required plugin require_once get_template_directory() . '/class-tgm-plugin-activation.php'; add_action( 'tgmpa_register', 'nicdark_register_required_plugins' ); function nicdark_register_required_plugins() { $nicdark_plugins = array( //cf7 array( 'name' => esc_html__( 'Contact Form 7', 'beautypack' ), 'slug' => 'contact-form-7', 'required' => true, ), //wp import array( 'name' => esc_html__( 'Wordpress Importer', 'beautypack' ), 'slug' => 'wordpress-importer', 'required' => true, ), //nd shortcodes array( 'name' => esc_html__( 'ND Shortcodes', 'beautypack' ), 'slug' => 'nd-shortcodes', 'required' => true, ), //revslider array( 'name' => esc_html__( 'Revolution Slider', 'beautypack' ), 'slug' => 'revslider', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/revslider.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), //Visual Composer array( 'name' => esc_html__( 'Visual Composer', 'beautypack' ), 'slug' => 'js_composer', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/js_composer.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), //Time Table array( 'name' => esc_html__( 'Time Table', 'beautypack' ), 'slug' => 'timetable', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/timetable.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), //WooCommerce array( 'name' => esc_html__( 'Woo Commerce', 'beautypack' ), 'slug' => 'woocommerce', // The plugin slug (typically the folder name). 'source' => esc_url('http://www.nicdarkthemes.com/themes/beauty/wp/plugins/woocommerce.zip'), // The plugin source. 'required' => true, // If false, the plugin is only 'recommended' instead of required. ), ); $nicdark_config = array( 'id' => 'beautypack', // Unique ID for hashing notices for multiple instances of TGMPA. 'default_path' => '', // Default absolute path to bundled plugins. 'menu' => 'tgmpa-install-plugins', // Menu slug. 'has_notices' => true, // Show admin notices or not. 'dismissable' => true, // If false, a user cannot dismiss the nag message. 'dismiss_msg' => '', // If 'dismissable' is false, this message will be output at top of nag. 'is_automatic' => false, // Automatically activate plugins after installation or not. 'message' => '', // Message to output right before the plugins table. ); tgmpa( $nicdark_plugins, $nicdark_config ); } //END tgmpa //translation load_theme_textdomain( 'beautypack', get_template_directory().'/languages' ); //register my menus function nicdark_register_my_menus() { register_nav_menu( 'main-menu', esc_html__( 'Main Menu', 'beautypack' ) ); } add_action( 'init', 'nicdark_register_my_menus' ); //Content_width if (!isset($content_width )) $content_width = 1180; //automatic-feed-links add_theme_support( 'automatic-feed-links' ); //post-formats add_theme_support( 'post-formats', array( 'quote', 'image', 'link', 'video', 'gallery', 'audio' ) ); //title tag add_theme_support( 'title-tag' ); // Sidebar function nicdark_add_sidebars() { // Sidebar Main register_sidebar(array( 'name' => esc_html__('Sidebar','beautypack'), 'id' => 'nicdark_sidebar', 'before_widget' => '
', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

', )); } add_action( 'widgets_init', 'nicdark_add_sidebars' ); //add css and js function nicdark_enqueue_scripts() { //css wp_enqueue_style( 'nicdark-style', get_stylesheet_uri() ); wp_enqueue_style( 'nicdark-fonts', nicdark_google_fonts_url(), array(), '1.0.0' ); //comment-reply if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); } add_action("wp_enqueue_scripts", "nicdark_enqueue_scripts"); //end js //logo settings add_action('customize_register','nicdark_customizer_logo'); function nicdark_customizer_logo( $wp_customize ) { //Logo $wp_customize->add_setting( 'nicdark_customizer_logo_img', array( 'type' => 'option', // or 'option' 'capability' => 'edit_theme_options', 'theme_supports' => '', // Rarely needed. 'default' => '', 'transport' => 'refresh', // or postMessage 'sanitize_callback' => 'nicdark_sanitize_callback_logo_img', //'sanitize_js_callback' => '', // Basically to_json. ) ); $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Media_Control( $wp_customize, 'nicdark_customizer_logo_img', array( 'label' => esc_html__( 'Logo', 'beautypack' ), 'section' => 'title_tagline', 'mime_type' => 'image', ) ) ); //sanitize_callback function nicdark_sanitize_callback_logo_img($nicdark_logo_img_value) { return absint($nicdark_logo_img_value); } } //end logo settings //woocommerce support add_theme_support( 'woocommerce' ); //define nicdark theme option function nicdark_theme_setup(){ add_option( 'nicdark_theme_author', 1, '', 'yes' ); update_option( 'nicdark_theme_author', 1 ); } add_action( 'after_setup_theme', 'nicdark_theme_setup' ); //START add google fonts function nicdark_google_fonts_url() { $nicdark_font_url = ''; if ( 'off' !== _x( 'on', 'Google font: on or off', 'beautypack' ) ) { $nicdark_font_url = add_query_arg( 'family', urlencode( 'Open Sans:300,400,700|Playfair Display:400,700' ), "//fonts.googleapis.com/css" ); } return $nicdark_font_url; } //END add google fonts function modify_read_more_link() { return 'Læs mere'; } add_filter( 'the_content_more_link', 'modify_read_more_link' );

Golden Clarivoyance TAROTKORT, CLAIRVOYANCE & NY TIDS HEALING BESTIL TID Clairvoyance & Tarotkort FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL BESTIL EN TID HER Ny Tids Healing SjælsrejseReleasing LÆS MERE Afdødekontakt MÆRK DINE SAVNEDE LÆS MERE

Velkommen! Jeg hedder Caroliinee

Jeg hedder Caroliinee. Jeg har 25 års erfaring som clairvoyant, medie og healer. Jeg arbejder til dagligt i min klinik i Virum. Jeg arbejder for at skabe balance og glæde i folk med henblik på at komme videre og skabe sig det liv de ønsker sig. Finde deres passion, det de brænder for at lave og dermed få nye indsigter og redskaber til at opnå deres drømme og mål. Du har mulighed for at vælge din session over mobil, Facetime eller i min klinik. Jeg tager også ud til forskellige Events.

IMG_6257

Behandlinger

JEG TILBYDER

Behandlinger

CLAIRVOYANCE

Behandlinger

TAROTKORT

Behandlinger

AFDØDE KONTAKT

Behandlinger

NY TIDS HEALING

Behandlinger

SJÆLSREJSE RELEASING

Behandlinger

KANALISERING

Behandlinger

HUSRENS

Behandlinger

CLAIRVOYANT PARTERAPI

Behandlinger

VIRKSOMHEDS CLAIRVOYANCE

Heal din medarbejder

til succes

Du kan bruge healing til dine medarbejdere.

Du dermed kan optimere deres potentiale

Så de tiltrækker endnu mere succes

Det har været en perfekt åndelig vejledning
jeg kunne bruge alt hvad jeg fik afvide
i relation til mig liv fremadrettet, og jeg kan
kun sige jeg glæder mig til næste gang
Julie Z Bennedsen
Intet mindre end fantastisk og tankevækkende. Ikke sidste gang jeg går den vej til rådgivning. Pernille Rona Det var helt igennem fantastisk.
Jeg fik en afklaring og svar på spørgsmål
jeg ikke vidste jeg havde.Alt hvad der kom frem
var specifikt og det var en speciel førstegangs
clairvoyance/tarot oplæg.
Jeg er glad for at jeg valgte dig. Tak Caroliinee
Jelena Berg
Jeg kan varmt anbefale Caroliinee.
Hun er ikke mindre end et fantastisk menneske,
med en fantastisk evne. Jeg har haft kontakt med
hende over facetime
og hun har ramt plet spot on i 100%
af alt, hvad hun har sagt.
Jeg har stillet direkte spørgsmål og fået klare svar.
Derudover har hun givet mig en indsigt,
som jeg ikke selv har tænkt over,
herunder større indsigt i mig selv, og berørt områder,
der gør, at jeg nu kan få sat tingene i rette perspektiv.
Jeg vil klart bruge hende igen.
Tanja Boesen Jørgensen
Kan varmt anbefale Caroliinee...
Jeg blev ringet op og havde kontakt til 3 afdøde..
og Jeg kunne genkende alt hvad der blev sagt...
Meget behagelig oplevelse.
Berit Hansen

Behandlinger

PRISER

Clairvoyance, Tarotkort, Kanalisering & Afdødekontakt

2.000 kr. / 1 time

Ny Tids Healing, Sjælerejse Releasing & Husrens

2.000 kr. / 1 time

Clairvoyant Virksomhedscoaching

2.200 kr. / 1 time

CLAIRVOYANCE TAROTKORT KANALISERING AFDØDEKONTAKT

-

1.050 kr / 1 TIME

NY TIDS HEALING SJÆLSREJSE RELEASING HUSRENS

-

1.200 kr / 1 TIME

CLAIRVOYANT VIRKSOMHEDSCOACHING

-

1.500 kr / 1 TIME